تالیفات گارد

طراحی فیبرهای مدارچاپی با نرم افزار Altium Designer

خودآموز کاملا عملی طراحی فیبرهای مدارچاپی

سخنی با مخاطب

در این کتاب خود آموز به زبانی ساده و روان طراحی فیبرهای مدارچاپی با نرم افزار Altium Designer برای مخاطبان با هر سطح علمی بیان شده است. در این کتاب مخاطب ابتدا با ساده ترین موارد مربوط به فیبرهای مدارچاپی آشنا شده و بطور منظم و با شروع یک پروژه کاربردی از طراحی نقشه شماتیک، ساخت کتابخانه های شماتیک، ابزارهای شماتیک،ساخت Footprint، انتقال نقشه شماتیک به محیط PCB، ابزارهای PCB و … مسیر کتاب پیش می رود.

فهرست مطالب کتاب فوق را می توانید از اینجا دانلود کنید.

حمید نجفی

خرید